Dday 0 0 0 2009. 06. 08
 
Home > Teams > men's
 
01 MASAYUKI CHO
Attack

02 SHOTA KANAZAWA
Attack

03 KYOHEI MITSUI
Attack

04 TOKUHIRO NAGASHIMA
Attack

05 AKIHITO MORI
Mid-Fielder

06 TATSUSHI KIMURA
Mid-Fielder

07 YUJI SAWA
Attack

08 SHIGEHIRO HORIUCHI
Attack

09 KEN ICHIMURA
Mid-Fielder

10 JUN MOTOSHITA
Mid-Fielder

11 TOMONOBE IBE
Mid-Fielder

12 NAOKI TSUBOI
Mid-Fielder

13 TOMOHIRA FUJIHIRA
Mid-Fielder

14 JIRO ORIHARA
Mid-Fielder

16 RYOTA IKEGAMI
Mid-Fielder

17 YOHEI NAKASHIMA
Defense

18 KOUSUKE NAKAI
Goalie

23 SATOSHI URI
Mid-Fielder

24 RYOHEI KAMBARA
Defense

25 YUTA HASHIMOTO
Defense

26 SHUNYA KURIHARA
Defense

27 TATSUYA HIRONAKA
Defense

28 SHUN TOKO
Goalie

29 RYOSUKE TAKAHASHI
Mid-Fielder