Dday 0 0 0 2009. 06. 08
 
Home > Teams > Women's
 
01 AKIKO KOBORI
Goalie

03 NAO SUZUKI
Goalie

04 TOMOKA SUGIURA
Defense

05 AKIKA ITO
Defense

06 MIIKU HAYASHI
Defense

08 SAKI ZENNO
Defense

10 YUKO NAGAYAMA
Mid-Fielder

11 AKARI YAMADA
Mid-Fielder

12 RIKO MATSUI
Mid-Fielder

15 EMI UENO
Mid-Fielder

16 MIHO SUGIMOTO
Mid-Fielder

17 AYA FUJITAKA
Attack

18 MAI MORITERA
Mid-Fielder

19 NOZOMI HIURA
Attack

20 MARIE IMAGAWA
Mid-Fielder

24 NATSUMI KOYANAGI
Mid-Fielder

26 REIKO TSUGU
Attack

28 NANAKO SHIMIZU
Attack